Opravy a nátěry fasád

Jednou z nejčastěji poskytovaných služeb společnosti Prolizards jsou opravy a nátěry fasád. Opravy fasád provádíme především za pomocí horolezecké techniky, případně z vysokozdvižné pojízdné plošiny. Pokud je rozsah prací natolik velký, používáme i klasické trubkové, či lehké hliníkové lešení.

Poskytujeme kompletní služby od jednoduchých zednických oprav až po komplexní rekonstrukce včetně zateplení fasád. Ze zednických oprav provádíme:

  • opravy klasických vápennocementových omítek
  • opravy a výměny ozdobných prvků fasád
  • sanace vlhkého zdiva
  • řešení havarijních stavů
  • konzervaci špricováním
  • opravy brizolitových omítek
  • opravy historických objektů
  • štukování aj.
  • opravy střešních a jiných říms

Nejčastěji aplikovaný pracovní postup při celkové rekonstrukci fasády je následující. Nejprve se činnost zahájí důkladným oklepem zvětralých částí omítky s následnou penetrací poškozených míst. Dále probíhají zednické opravy nejčastěji cementovápenou maltovou směsí. Finální struktura fasády se dokončí jemným štukem, čímž se minimalizuje viditelnost oprav. Po minimálně týdenním vyzrání zednických oprav nastává fáze nátěru, před kterým je ovšem nutné celou plochu důkladně omýt tlakovou vodou WAP. Fáze nátěru začíná správným výběrem vhodné fasádní barvy – akrylátová, silikátová, silikonová a následnou penetrací celé plochy. Po zpenetrování fasády se již zahajuje samotný nátěr fasádní barvou minimálně ve 2 vrstvách. Používáme pouze kvalitní materiály renomovaných značek (JUB, TEKNOS, TIKKURILA aj.)  Samozřejmostí je i zakrytí rámů oken a parapetů a následný kvalitní úklid. Takto realizovaná rekonstrukce fasády při dodržení všech technologických postupů má životnost i několik desítek let.

Každý zákazník má jiné požadavky, jiné finanční možnosti, zároveň i jiné problémy a tak se vždy snažíme správně poradit a zároveň nalézt nejvhodnější řešení dané situace. Neváhejte nás kontaktovat a zdarma Vám předložíme návrh technologického řešení vašich požadavků s pevně stanoveným rozpočtem.

 

Kompletní fotogalerie opravy a nátěry fasád