Ochrana fasád před hnízděním ptactva

Stále častěji se na nás obracejí zoufalí majitelé nemovitostí s prosbou o pomoc, že jejich fasádu ničí menší ptáci, kteří do fasády vytvářejí svým klováním drobné díry. Uvnitř děr pak tito ptáci vyklovávají tepelnou izolaci (zejména u polystyrenem zateplených budov) a tvoří si zde svá hnízda, která běžně dosahují délky i několika metrů, čímž samozřejmě ničí izolační vlastnosti celé fasády. Jedná se především o druhy Strakapouda jižního.

Tento problém mývají především městské budovy. Ptákům v městském prostředí ubývá přirozených míst vhodných k sídlení a snaží se tak na tyto změny adaptovat. Měkký materiál zateplených budou tak je vhodným a klidným prostředím. Ptáci následně mohou klovat další a další díry, které již nemusí sloužit k hnízdění. Samotný proces klování je dosti hlasitý a ptáci si taktéž tímto zvukem mohou značit své teritorium. Dalším důvodem k častému klování je dutý zvuk zateplené fasády, který mají ptáci spojený s výskytem své přirozené potravy.

Pokud se tito ptáci pustí do Vaši fasády, znamená to pro vás velké potíže a raději se nespoléhejte na to, že toho ptáci brzy nechají. Způsobů boje s těmito útoky je hned několik. První možností je na fasádu namalovat několik siluet letícího dravce, který by měl jakožto přirozený predátor tyto menší druhy zastrašovat. Druhým způsobem je zavěšení plastové makety dravce na fasádu, která se houpe ve větru a vypadá mnohem věrohodněji. Další možností je v okolí rozvěsit lesklé předměty nebo instalovat speciální zábrany proti ptactvu.

Především zateplené fasády se v posledních letech staly útoky různého druhu ptactva. Tento problém mají především městské budovy. S úbytkem zeleně zároveň ubývá přirozených míst vhodných k sídlení těchto druhů a ti se na tyto změny adaptují přesídlením do zateplení.

 

Kompletní fotogalerie zábrany proti ptactvu